Soldiers 2 : Desert Storm

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người lính tinh nhuệ với một nhiệm vụ rất đơn giản, tiêu diệt kẻ thù nhiều hơn bạn có thể. Bạn sẽ phải chọn một bên, internarte trong sa mạc và vượt qua nó để tìm kiếm những người xứng đáng để nuốt dẫn của bạn. Các tùy chọn nhiều là trách nhiệm cung cấp các cuộc phiêu lưu hơn cường độ. pacogames