Soldier Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

chỉ huy quân sự nhỏ này trong một vội vàng để hoàn thành sứ mệnh của họ một cách thỏa đáng. Vì lý do đó liên tục họ chạy và nhảy qua mái nhà trong khi bị truy đuổi bởi máy bay trực thăng của đối phương ném đạn họ. Trong khi tập thể dục chỉ có chức năng thể chất của họ đạt được kết thúc những kẻ xấu và nhận được đến cùng trong một mảnh.