Sokoban

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải đặt các hộp gỗ trên đầu các chấm màu xanh lá cây. Tuy nhiên, nó sẽ không dễ dàng. Bạn phải kết hợp các chuyển động một cách khéo léo để ngăn chặn một hộp ngăn chặn việc tiếp theo.