Sokoban 3D Chapter 1

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải giúp mình với khối lập phương màu đỏ để đặt các khối màu xanh lên trên các điểm được chỉ định. Tuy nhiên, nó sẽ không dễ dàng. Bạn phải kết hợp các động tác một cách khéo léo để ngăn chặn khối lập phương ngăn bước tiếp theo.