Head Soccer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Họ chỉ có một chân nhỏ cầm đầu lớn của mình, nhưng điều này không ngăn cản họ chơi bóng đá và chứng minh rằng họ là cũng có thể đưa bóng vào lưới trong mục tiêu như việc ký kết tinh tế và đắt tiền nhất của bất kỳ tổ chức lớn.