Snowball Warrior

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một chiến binh của Nam Cực với một trật tự rất đáng kính, ngăn chặn những quả bóng lớn các lều tuyết lăn tuyết phá hủy tất cả những gì đã trải qua một mảnh xây dựng tháng bởi mảnh. Làm thế nào?, Ném đá nhỏ sử dụng một súng cao su có tác động đảm bảo băng bằng cháo.