Snowball Christmas World

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

mèo này quyến rũ đang bị mắc kẹt trong Giáng sinh Thế giới và tìm kiếm các cửa rời đi trước họ đến tháng Giêng. Bạn sẽ phải nhảy nền tảng đỏ Santa Claus và tránh các mối nguy hiểm, revotando từ đây đến đó, có đến lối ra màu caramel.