Snowball Champions

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đã đến lúc gây chiến! Nhưng một điều thú vị, sử dụng quả cầu tuyết làm đạn. Chọn một đội và để chương trình bắt đầu. Tính công suất và hướng phóng. Bạn có thể gửi bóng cho đồng đội để khiến nó quay tròn hoặc bạn có thể nhắm thẳng vào kẻ thù và đảm bảo rằng khuôn mặt được phủ tuyết.