Snow White Mommy Real Makeover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạch Tuyết và con gái của cô đã quyết định chia sẻ một mặt tốt. Sau đó, họ sẽ cố gắng trang điểm và trang phục khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy những người mà lại đẹp hơn.