Snow White Baby Bath

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tên Bạch Tuyết nhắc đến màu da của nhân vật trẻ em nổi tiếng, vì vậy rõ ràng nó hầu như trông giống như tuyết. Chứng kiến ​​về nguồn gốc của tất cả những gì trong trò chơi này, với một Bạch Tuyết trẻ dưới dữ dội buổi tắm và vệ sinh cá nhân. Sau đó chọn những bộ quần áo bạn đẹp hơn và giấc ngủ, nó muộn rồi.