Snow Queen Real Makeover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vì vậy, lạnh trong cung điện, nó là bình thường đối với The Snow Queen sẽ rời ngũ cốc và cần khẩn trương da sạch. Sau khi hoàn thành, hoàn thành với một số trang điểm và quần áo thích hợp lạnh lùng. Chịu trách nhiệm bạn, thân yêu, nhưng hãy cẩn thận rằng bạn không đóng băng ngón tay của bạn.