Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một kẻ giết người tàn nhẫn bắn tỉa nhận đơn đặt hàng để giết bạn nhận được những người khác nhau và nặc danh từ một khoảng cách. Nguội máu và cải tiến mục tiêu của bạn.