Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trở thành một kẻ giết người tàn nhẫn bắn tỉa nhận đơn đặt hàng để giết bạn nhận được những người khác nhau và nặc danh từ một khoảng cách. Nguội máu và cải tiến mục tiêu của bạn.