Sniper Team

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý một nhóm các binh sĩ phải bảo vệ các căn cứ quân sự bắn vũ khí của họ chống lại kẻ thù của họ.