Snakes and Ladders

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này hội đồng cổ điển, bạn phải cuộn dice và di chuyển về phía trước. Tùy thuộc vào sự may mắn tốt hay xấu mà bạn có, danh sách của bạn sẽ tìm thấy một cái thang hoặc đoạn đường đó sẽ lên hay xuống. thrill tuyệt đối của tay của một trò chơi bất tử.