Snake Condo 2.0

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển chuyển động của những con rắn để né tránh các quả bom và nguy hiểm, do đó bạn có thể thu thập tất cả các đá quý và cà rốt và do đó bạn có thể làm cho con rắn lớn.