Snake Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thu thập tất cả các loại trái cây bạn có thể và làm cho con rắn phát triển. Tránh chạm vào tường hoặc con rắn để tiếp tục chơi, nếu bạn muốn thử thách khó khăn hơn, bạn có thể tăng tốc độ của trò chơi.