Snail Bob 8

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kinh nghiệm một cuộc phiêu lưu mới với xoắn ốc nổi tiếng này, thời gian này một trình duyệt trên một hòn đảo xa xôi. Actuates cơ chế và tránh những nguy hiểm cho đến khi bạn đạt đến cảnh của mỗi cấp.