Snail Bob 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Màn hình mới của trò chơi này, trong đó bạn phải giúp các ốc để đạt được lối điều hành theo thứ tự đúng cơ chế khác nhau.