SmiSmi.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thuyền trưởng cho một số ít các sinh vật đói có chức năng là nuốt chửng cả một thành phố. Các tòa nhà, xe hơi, cột đèn, mọi thứ đều có thể ăn được và ăn nó nhân lên quân đội của bạn. Một cái gì đó mà bạn sẽ cần phải chiến đấu với các nhóm sinh vật khác có màu sắc khác nhau với cùng một mục đích và điều đó có thể săn lùng các quân đoàn của bạn và biến chúng thành của bạn.