Smiles Match 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên bảng này, bạn có một số ít khuôn mặt với nhiều khuôn mặt khác nhau. Tham gia với một dòng tất cả những người bằng nhau cố gắng để trang trải tối đa có thể để tạo ra nhiều lợi ích hơn và, do đó, một điểm số cao hơn.