Smash the Bubbles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đôi khi trong những điều đơn giản nhất họ là những thách thức kích thích nhất, và trò chơi này cũng có thể là một ví dụ điển hình. bong bóng xà phòng đang xuất hiện ở phía dưới và bạn bật chúng tất cả. Vì vậy, tiểu học. Nhưng đừng tin tưởng, bởi vì một số trong số đó là khả năng chống và đó làm bạn bối rối, và sẽ có hai ... sau đó ba ... và vân vân.