Smash Hit

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đi bộ một hành lang nằm trong tương lai, nơi chrome và sáng là tiêu chuẩn. Bạn có một số lượng bóng cụ thể để đi xuống chướng ngại vật như kim tự tháp hoặc khối nổi ngăn cản bạn tiến về phía trước. Đồng hồ chạy và mỗi tác động cung cấp cho bạn nhiều giây hơn để đến cuối tuyến.