Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đôi khi những trò chơi đơn giản nhất là gây nghiện nhất, thời điểm tốt bùng nổ bong bóng của cùng một màu sắc được ba hoặc bằng hơn trước khi màn hình đầy.