Smarty Bubbles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đôi khi những trò chơi đơn giản nhất là gây nghiện nhất, thời điểm tốt bùng nổ bong bóng của cùng một màu sắc được ba hoặc bằng hơn trước khi màn hình đầy.