Smart Slither

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông chỉ đạo số phận của con sâu này bằng một bảng đầy đủ các đối tượng tỉ lệ đó, nhưng cũng sâu khác với vụ tai nạn và mất các trò chơi.