Smart Numbers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có sẵn một bảng đầy đủ các con số và số liệu, một số trong số chúng lặp đi lặp lại. Nhiệm vụ của bạn là hợp nhất những người mà bạn nghĩ là thuận tiện để đạt được số lượng cao nhất. Khoảnh khắc bạn không thể di chuyển thêm chip, trò chơi sẽ kết thúc.