Slow Down

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải lái xe chu vi này thông qua một hành lang đầy trở ngại trong chuyển động. Lợi thế duy nhất bạn sẽ có là khi bạn tin rằng nó cần thiết bạn có thể làm chậm tốc độ môi trường của bạn để tránh bị rơi và do đó kết thúc trò chơi.