Slither Color Line

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con rắn muốn trượt và nuốt chửng tất cả các loại trái cây trên đường đi, nhưng vì những chướng ngại vật gai góc, nó sẽ không dễ dàng. Bạn là hy vọng duy nhất của anh ấy. Giúp sinh vật tiến về phía trước bằng cách tránh các rào cản chết người và nuốt chửng thức ăn. Chọn thời điểm đổi hướng.