Slime Road

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chai này chạy qua đại lộ nhảy đầy hoops đó là lý do tại sao bạn sẽ phải vượt qua. Trên tất cả, bạn sẽ phải tránh kết thúc. Ở cuối con đường, anh ta sẽ nhảy theo hướng một người tuyết lớn, người phải đánh ngay vào mặt nếu anh ta muốn ghi nhiều điểm hơn. Mỗi hành trình mới thú vị và khó khăn hơn, nhưng đó là nơi ân sủng của tất cả những điều này nằm.