Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Có vẻ như Mahjong điển hình nhưng nhiều hơn thế ... Mục tiêu là như nhau, cùng cặp gạch phù hợp, nhưng ở đây bạn có thể di chuyển các tab bạn chọn theo hướng bạn muốn. Tất nhiên, các động tác ít nhiều điểm.