Slidon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có vẻ như Mahjong điển hình nhưng nhiều hơn thế ... Mục tiêu là như nhau, cùng cặp gạch phù hợp, nhưng ở đây bạn có thể di chuyển các tab bạn chọn theo hướng bạn muốn. Tất nhiên, các động tác ít nhiều điểm.