Sliding Bricks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn sẽ phải trượt những viên gạch rơi từ bầu trời để làm cho chúng phù hợp với những viên gạch trong cơ sở. Bằng cách này, mặc dù bức tường sẽ tăng lên nhanh chóng, gạch trượt sẽ không bao giờ chạm vào trần nhà bởi vì khi bạn làm cho nó trùng với màu sắc của nó, một đường gạch ngang sẽ biến mất.