Slice Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cho thấy bạn nhanh như thế nào với con dao khi cắt trái cây. Bạn có ở đây một lối đi nơi chuối, táo, cam và các món ngon khác sẽ diễu hành. Chức năng của bạn là cắt và cắt mà không dừng lại, tích lũy điểm và xem tốc độ tăng như thế nào. Nhưng hãy cẩn thận để không chạm vào bảng thép, nếu không bạn sẽ bắt đầu lại.