Slice of Zen

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chức năng của bạn là cắt các vật thể. Cắt chúng thành từng mảnh để chúng rơi ra khỏi bệ. Bạn chỉ có thể thực hiện ba vết cắt và, ở mức tối thiểu, bạn sẽ phải lấy 80% vật thể rơi vào chân không. Do đó, điều đáng khích lệ là bạn nghĩ tốt nơi bạn sẽ cắt giảm và tính đến mức độ nghiêm trọng.