Slenderman History WWII Faceless Horror

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Truyền thuyết về Slenderman trong suốt lịch sử. Cụ thể cho Thế chiến thứ hai, với Đức quốc xã làm thí nghiệm và tạo ra zombie. Bạn sẽ phải thâm nhập vào căn cứ bí mật của mình và chiến đấu với mọi thứ bạn tìm thấy, sống hay chết, để tìm ra những tài liệu khoa học về Slenderman và sức mạnh của mình.