Slenderina Must Die The Cellar

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy cố gắng thoát khỏi Slenderina nhà nham hiểm, tìm kiếm vũ khí và đạn dược để tồn tại các cuộc tấn công của mình và các sinh vật đáng sợ mà sống gia đình của mình.