Slash The Rope

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này nhiệm vụ của bạn không phải là để cứu người đàn ông bị treo cổ, nhưng để ném anh ta vào khoảng trống. Làm thế nào? Cũng có câu hỏi, giải quyết một loạt các câu đố xoắn trong đó bạn sẽ phải kích hoạt và di chuyển hai mảnh cho xác chết nghèo rơi qua lỗ.