Slam Dunk Basketball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có hai giỏ và một quả bóng nảy làm thường xuyên như cần thiết, để nâng cao nó trong không khí. Bạn phải đi encestando trong từng trường hợp. Và nếu bạn cũng có thể có được bàn tay của bạn trên các ngôi sao xuất hiện bất cứ lúc nào, tốt hơn nhiều. Nhiều điểm cho bạn và niềm vui hơn cho mọi người.