Slacking School

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp cô gái này để vui chơi trong lớp mà không có giáo viên để xem. Sơn móng tay của bạn, giấy ăn những quả bóng để đồng đội của mình, nhai kẹo cao su và nhiều thứ khác.