Slacking Game School

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trường học là nhàm chán và Lucy rất thích làm những việc khác. Nhưng các giáo viên, là người một phụ nữ rất nghiêm ngặt, không cho phép bất cứ điều gì xảy ra nhiều hơn, ngoại trừ việc học. Giúp Lucy để ngắt kết nối một số các cuộn nhả giáo viên, nhưng hãy cẩn thận rằng khi tôi nhìn thấy là một vũ khí tốt.