Slacking Game Cafeteria

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lucy đáp ứng với bạn bè của cô trong nhà ăn. Nhưng nghe chán đến cuộn nói. không quan tâm, những gì bạn muốn là để làm những việc khác bên ngoài chi tiết xã hội. Vấn đề là nếu bạn của bạn nhận ra sẽ tức giận với cô ấy và không bao giờ làm cho nó có ý định xin vay trong cuộc gặp gỡ gồ ghề như vậy.