Skydom

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có một thời gian tốt với trò chơi giải trí này với vô số màn hình. Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản, thu thập ba hoặc nhiều số liệu bằng nhau cho đến khi bạn có được những thứ cần thiết để lên cấp độ tiếp theo.