Sky Warrior 2 Invasion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn kiểm soát một máy bay trực thăng mạnh mẽ đối mặt với một đội quân vô tận của máy bay địch có nhiệm vụ là để xâm nhập. Hãy để bầu trời, derríbalos tất cả mọi người với tên lửa của bạn và thu thập đồ dùng hữu ích để rời khỏi trôi nổi trong tầng bình lưu.