Sky Dancer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một vũ công từ bầu trời, những người đi nền tảng, nhảy từ người này sang người khác mặc dù khoảng cách to lớn. Mục đích là để thu thập số lượng lớn nhất của tiền xu, tránh nhiều bẫy được cung cấp. Một cuộc phiêu lưu dữ dội không thích hợp cho những người bị chóng mặt.