Sky Chasers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Fly trong một thủy phi cơ né tránh những mối nguy hiểm mà bạn tìm thấy trên đường đi và thu thập tất cả các đồng tiền bạn có thể mang chúng đến các cơ sở, nơi bạn có thể để lại và nạp lại pin. Sky Chasers made playable by Poki.