Skulls vs Zombies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sọ so với Zombie. Những cái đầu tiên đã trở thành những viên đạn mà bạn sẽ phóng ra để chống lại một số ít xác sống nằm trên một loạt các cấu trúc mỏng manh. Ý tưởng là sử dụng càng ít càng tốt. Vì vậy, tính toán mục tiêu của bạn, sức mạnh và độ cong của cú đánh tốt để tạo ra sự phá hủy tối đa có thể.