Skribbl.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đoán từ các đối tượng đang được rút ra trong thời gian nhờ thực sự đối với nhiều tùy chọn. Sau đó, nó sẽ đến lượt của bạn để kiểm tra khả năng của người khác.