Sketchman Gun

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy tưởng tượng một cuộc phiêu lưu hành động đầy đủ các bức ảnh, nhảy và thu thập tiền xu với đồ họa bắt chước một phác thảo phác thảo. Nhưng điều đó không làm cho bạn không tin tưởng bởi vì mức độ adrenaline, số lượng đạn và mức độ cảm xúc đang ở đỉnh cao của nhiều trò chơi của phong cách ... thậm chí nhiều hơn.