Sketchful.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kết hợp sự sáng tạo và khéo léo bằng cách vẽ ra manh mối để người khác đoán từ. Sau đó, bạn có thể trao đổi vị trí. Chúng là những lợi thế của trò chơi nhiều người chơi.