Skeleton Defense

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bởi vì một con người vi-rút đã trở thành bộ xương kẻ giết người. Bạn là người lính cuối cùng còn lại đứng và bạn sẽ phải ngăn chặn họ tiếp cận và băng qua đường màu đỏ. Ngoài việc bắn vào chúng, bạn cũng phải bắn các biểu tượng xuất hiện để tăng tuổi thọ và vũ khí.