Skeet Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiện nhắm và bắn tốc độ súng của bạn để cung cấp cho các đĩa được ném bạn của bạn. Nhận một số điểm bằng cách tiêu diệt tất cả các bạn có thể.