Skeeball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Skeeball liên quan đến việc ném một quả bóng hướng tới một loạt các lỗ với điểm số khác nhau được chỉ định. Ý tưởng là bóng đang căng thẳng bởi các lỗ đánh giá tốt nhất. Vì vậy bạn sumarás một con số cao hơn và bạn sẽ thấy có mục tiêu rất tốt. Vâng, đây là phiên bản ảo. Khác nhau, nhưng không thua kém.